SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Dự án Dầu khí Biển Đông 1: “42 ngày đêm về đích” (24/06/2013)

Công đoàn Dầu khí ViệtNam đã tổ chức Lễ phát động thi đua “42 ngày đêm về đích” dự án Dầu khí Biển Đông 1. Dự án có quy mô lớn, là công trình trọng điểm dầu khí mà lần đầu tiên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam điều hành toàn bộ từ khâu phát triển mỏ, thiết kế cho đến xây lắp, lắp đặt và hoàn thiện chạy thử.


Việc đưa dự án vào khai thác đúng tiến độ sẽ đóng góp thêm nguồn khí và condensate rất quan trọng trong việc đảm bảo chỉ tiêu sản lượng cho tập đoàn, an ninh năng lượng cho quốc gia.

Lễ phát động thi đua gồm 6 nội dung: Đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đóng dòng khí đầu tiên vào ngày 25/7/2013; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng, phát triển văn hóa dầu khí; thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến cải thiện môi trường, nâng cao năng suất; thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất; phối hợp chặt chẽ, tạo tình đoàn kết, chung sức chung lòng giữa các bên tham gia dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ từng hạng mục công trình, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, chất lượng.

Hưởng ứng lời phát động của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Đồng Xuân Thắng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí hàng hải - đơn vị tổng thầu dự án Biển Đông 1 đã cam kết hoàn thành 100% các hạng mục công việc đang thi công đúng tiến độ, đảm bảo an toàn và chất lượng.