SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn giải ngân 1,6 tỷ USD (20/06/2014)

Bà Võ Thị Thanh Ngọc- Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn – đơn vị chủ đầu tư dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn- cho biết: tính đến ngày 31/5/2014, tổng số tiền đã giải ngân thực hiện triển khai dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn đạt gần 1,6 tỷ USD; trong đó 5 tháng đầu năm 2014 đạt 676 triệu USD.

Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn chính thức được triển khai xây dựng từ tháng 7/2013, tính đến ngày 3/6/2014, tổng tiến độ chung của dự án (bao gồm thiết kế, mua sắm, thi công) đạt 7%, trong đó công tác thi công (chiếm khoảng 40% trong gói thầu EPC) đạt 0,73%.

Các nhà thầu đã ép được 150.000 m/1,5 triệu m cọc; hoàn thành 2,5 triệu giờ công lao động an toàn với tổng số lao động trên công trường là 1.500 người. Công tác thiết kế đúng tiến độ, tạo điều kiện để tổng thầu lập kế hoạch thi công; công tác xây dựng mô hình 3D của nhà máy đạt 30%.

Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời phát triển mô hình 3D; đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị và một số công việc trọng tâm khác.