SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Dự án Tháp Dầu khí Việt Nam không dùng vốn của Nhà nước và vốn từ Petrovietnam (28/03/2011)

Đó là khẳng định của ông Trịnh Xuân Thanh- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phâÌ€n Xây lắp DâÌ€u khí ViêÌ£t Nam (PVC) tại buổi họp báo chiều nay (27/3/2011) về tiến đôÌ£ triển khai Dự án Tháp Dầu khí Việt Nam (PVN Tower).

CôngThương - Tòa tháp dầu khí PVN Tower có diện tích 6,5ha thuộc Dự án xây dựng quần thể kiến trúc trên diện tích 25ha tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Dự kiến, Tháp Dầu khí sẽ gồm 79 tầng (không kể tầng hầm), cao hơn 400m, với tổng mức đầu tư khoảng 600 triệu USD, được kinh doanh khai thác trong các lĩnh vực: văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ cao cấp... Đây là tòa nhà siêu cao tâÌ€ng, đươÌ£c áp duÌ£ng công nghêÌ£ thi công vaÌ€ các hêÌ£ thống trang thiết biÌ£ kỹ thuâÌ£t, hiêÌ£n đaÌ£i, tiên tiến trên thế giới.

Tổng công ty PVC đã chủ động thưÌ£c hiện viêÌ£c tưÌ£ thu xếp vốn để đâÌ€u tư DưÌ£ án (không dùng vốn của Nhà nước và vốn từ Tập đoàn Dầu khí), đôÌ€ng thơÌ€i triển khai trước môÌ£t số công tác chuẩn biÌ£ đâÌ€u tư, trong đó có tổ chức thi tuyển quốc tế để lựa chọn phương án kiến trúc và đơn vị thiết kế công trình Tháp Dầu khí Việt Nam.

Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vưÌ£c đâÌ€u tư, xây lắp chuyên ngaÌ€nh Dầu khí, xây dưÌ£ng công trình công nghiệp, dân dụng. Tổng công ty có các đơn viÌ£ thaÌ€nh viên chuyên nghiêÌ£p, giaÌ€u kinh nghiêÌ£m trong lĩnh vưÌ£c đâÌ€u tư, quản lý vaÌ€ kinh doanh bất đôÌ£ng sản. Trong những năm qua, Tổng công ty đã thi công nhiều công trình trọng điểm của ngành dầu khí và của đất nước tại nhiều địa bàn trên cả nước.

Ông Vũ Đức Thuận- Tổng giám đốc PVC cho biết, cho biết, sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi của DưÌ£ án đươÌ£c phê duyêÌ£t, sẽ thaÌ€nh lâÌ£p Công ty Cổ phâÌ€n để đâÌ€u tư dưÌ£ án với cổ đông chính laÌ€ PVC vaÌ€ môÌ£t số đối tác nước ngoaÌ€i có tiêÌ€m lưÌ£c taÌ€i chính vaÌ€ kinh nghiêÌ£m trong lĩnh vưÌ£c đâÌ€u tư, quản lý, vâÌ£n haÌ€nh tổ hơÌ£p các công triÌ€nh cao tâÌ€ng hiêÌ£n đaÌ£i trên thế giới. Ông Thuận nhấn mạnh, trong tổng nguồn vốn đầu tư dự án này, vốn PVC chỉ chiếm khoảng 15%, còn lại là vốn từ các đơn viÌ£ thaÌ€nh viên của PVC, cùng các đối tác trong và ngoaÌ€i nước khác.

Dự án Tháp Dầu khí Việt Nam laÌ€ công trình cấp đặc biệt, nên được tính toán kỹ và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, PCCC, động đất tương đương các công trình có cùng quy mô trên thế giới. Để triển khai thưÌ£c hiêÌ£n dưÌ£ án, tưÌ€ tháng 1/2011, Tổng công ty PVC đã tiến hành thi tuyển quốc tế phương án thiết kế Dự án Tháp Dầu khí Việt Nam. Đến ngày 21/3/2011, đã 6 phương án thiết kế tham gia thi tuyển nộp hồ sơ dự thi. Theo kế hoạch, Ban giám khảo sẽ công bố kết quả và trao giải cuộc thi vào ngày 30/3/2011.

Sau quá trình thi tuyển, Tổng công ty PVC sẽ tiến hành đàm phán để lựa chọn Đơn vị tư vấn và phương án xây dựng (gồm cả công nghệ thi công). Dự kiến, Tháp Dầu khí Việt Nam sẽ được khởi công vào năm 2012, sau 3 năm rưỡi thi công sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Được biết, trước đây, Tổng công ty PVC dự định xây dựng ToÌ€a tháp DâÌ€u khí ViêÌ£t Nam 102 tầng, chiều cao khoảng 528m, tổng mức đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD.

(Theo Công thương)