SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đức cam kết cho Việt Nam vay 100 triệu EUR củng cố lưới điện 110kV (03/12/2014)

Ngày 2/12/2014, tại Hà Nội, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức đã ký kết chính thức Hiệp định hợp tác tài chính năm 2013-2014 giữa hai Chính phủ và Hiệp định vay cho Dự án Hiệu quả năng lượng khu vực thành thị.


Ông Christian Haas – Giám đốc văn phòng KfW Hà Nội và Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung ký Hiệp đinh tại buổi Đức cam kết cho Việt Nam vay 100 triệu EUR củng cố lưới điện 110kV
Hiệp định vay cho Dự án Hiệu quả năng lượng khu vực thành thị, Chính phủ Đức thông qua KfW cam kết tài trợ cho Việt Nam 100 triệu EUR theo điều kiện vay phát triển, nhằm mục tiêu xây dựng và củng cố lưới điện 110kV; cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện trung và hạ áp nông thôn sau tiếp nhận; giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng và tiêu chuẩn an toàn điện tại hai địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Theo dự thảo Hiệp định hợp tác tài chính 2013/2014, phần vốn Chính phủ Đức cam kết dành cho Việt Nam bao gồm: Một khoản vốn vay đến 6,5 triệu Euro để tài trợ cho Chương trình cải cách đào tạo nghề; Một khoản vốn vay đến 13 triệu Euro để tài trợ cho Chương trình phát triển đô thị/nước thải; Một khoản vốn vay đến 6 triệu Euro để tài trợ cho Chương trình tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh; Một khoản vốn viện trợ không hoàn lại đến 8 triệu Euro để tài trợ cho Dự án Bảo vệ và quản lý bền vững hệ sinh thái rừng tại miền Trung Việt Nam;
Một khoản vay đến 45 triệu Euro để tài trợ Dự án Đường dây 500 kV Sơn La – Lai Châu và mở rộng trạm biến áp 500 kV Sơn La. Ngoài ra, Chính phủ Đức cũng chuyển một số vốn đã cam kết từ các năm 2006 đến năm 2012 sang một số các dự án khác hoặc hủy bỏ (đối với dự án Nhà máy Nhiệt định tuabin khí hỗn hợp Ô Môn IV) theo thỏa thuận giữa hai Chính phủ.