SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Gia hạn dịch vụ hỗ trợ chính hãng cho các phần mềm IBM Maximo và Oracle phục vụ hệ thống CM (29/04/2021)

Hiện nay PV Power đang có nhu cầu gia hạn dịch vụ hỗ trợ chính hãng cho các phần mềm IBM Maximo và Oracle phục vụ hệ thống CMMS với các nội dung cụ thể như sau: Đề nghị các đơn vị có khả năng gửi báo giá và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 16h ngày 06/5/2021. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Minh Tuấn Ban Thương mại – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội Email: nguyenminhtuan1@pvpower.vn