SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Giá thị trường điện tiếp tục ở mức cao (04/04/2017)Cơ cấu nguồn tuần thứ 4 tháng 3/2017

Cụ thể, giá mua điện bình quân của các nhà máy điện tính tại điểm mua bán điện là 1.266 đồng/kWh (chưa bao gồm tổn thất trên hệ thống điện); giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 104 đồng/kWh; giá thành khâu phân phối bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 292,11 đồng/kWh; giá thành khâu phụ trợ quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,32 đồng/kWh.

Báo cáo EVN cũng cho biết, hệ thống điện vận hành tiếp tục ổn định, truyền tải điện theo chiều từ miền Trung ra miền Bắc và vào miền Nam. Trong đó, truyền tải từ miền Trung ra miền Bắc khoảng 16,77 triệu kWh/ngày, hệ thống điện miền Nam nhận sản lượng xấp xỉ 38,37 triệu kWh/ngày (tương đương 14,51% phụ tải hệ thống điện miền Nam).