SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hồ sơ mời quan tâm (RFP) “Cung cấp vật tư và dịch vụ khắc phục sự cố hệ thống Tuabin-máy phát Nhà máy điện Vũng Áng 1” (17/12/2021)

Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (PV Power Ha Tinh) hiện đang vận hành Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 với 02 tổ máy tuabin hơi công suất 1200 MW của Nhà sản xuất gốc Toshiba.

We, Petro Vietnam Power Ha Tinh Company (PV Power Ha Tinh) as the owner of Vung Ang 1 Coal Fired Power Plant (CFPP) with 2 x 600 MW Steam Turbines which has Toshiba as the OEM.  

Liên quan tới sự cố hệ thống Tuabin – Máy phát ngày 19/9/2021, chúng tôi đang tiến hành chuẩn bị công tác khắc phục sự cố Tổ máy 1 Nhà máy điện Vũng Áng 1.

Regarding the issues occurred on 19/9/2021 at Turbine-Generator No.1, PV Power Ha Tinh are preparing to Restoration Works of the Unit 1 Steam Turbines and Generators – Vung Ang 1 Power Plant.

Trên cơ sở đó, PV Power Ha Tinh phát hành Hồ sơ mời quan tâm (RFP) “Cung cấp vật tư và dịch vụ khắc phục sự cố hệ thống Tuabin-máy phát Nhà máy điện Vũng Áng 1”.

Therefore, PV Power Ha Tinh would like to enclose herein the Request for Proposal (RFP) Request for proposal Supply of Parts & Services for Restoration Works of the Unit 1 Steam Turbines and Generators – Vung Ang 1 Power Plant.

Các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến phạm vi công việc nêu trên có thể gửi hồ sơ đề xuất đến PV Power Ha Tinh trước ngày 07/01/2022.

The Vendor who has capability and experience interested in this Restoration Works may sent the Proposal document to PV Power Ha Tinh no later than January, 7th, 2022 (Closing date).

Any further information, please contact to:

Ms. Nguyen Thi Long – Planning department – PV Power Ha Tinh

Add: Hai Phong Hamlet, Ky Loi village, Ky Anh district, Ha Tinh province, Vietnam.

Tel.: +84975.917.784