SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hoạt động của đoàn công tác Petrovietnam tại Hà Lan (03/10/2011)

Đoàn công tác của Tập đoàn do Chủ tịch Hội đồng Thành viên Phùng Đình Thực dẫn đầu cùng lãnh đạo của một số đơn vị thành viên tháp tùng Thủ tướng Chính phủ bắt đầu chuyến đi thăm và làm việc tại Hà Lan, Uzbekistan và Ucraina từ ngày 27/9 đến 4/10/2011.

Tại Hà Lan, trong hai ngày 28 và 29/9, Chủ tịch Tập đoàn đã tham gia các hoạt động chính thức, tham dự cuộc họp bàn tròn giữa lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam, tham dự Diễn đàn Hợp tác Năng lượng “Energy Cooperation Forum” do Bộ Kinh tế Đối ngoại, Nông nghiệp và Sáng tạo Hà Lan phối hợp với Hội Doanh nghiệp Hà Lan - Việt Nam tổ chức. Tại Diễn đàn, Petrovietnam đã tiếp xúc và làm việc song phương với nhiều công ty/tổ chức lớn của Hà Lan trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí. Các bên đã trao đổi kinh nghiệm về áp dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để sử dụng năng lượng hiệu quả, các nguồn năng lượng mới, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo cũng như cơ hội hợp tác đầu tư trong các dự án của Petrovietnam.

Chủ tịch Phùng Đình Thực trả lời phỏng vấn báo chí tại diễn đàn Năng lượng tại Hà Lan

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 29/9/2011, tại La Hay, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh đế Đối ngoại, Đổi mới và Sáng tạo Hà Lan Ngài Maxime Verhagen, một số văn bản đã được ký kết:

- Thỏa thuận Hợp tác với Shell Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí.

- Ý định Thư với nhóm các công ty/tổ chức tham gia chương trình AETIN (Advanced Energy Technology International) về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

- Biên bản Ghi nhớ giữa Trường Đại học Công nghệ Tu Delft và Trường Đại học Dầu khí đã ký về hợp tác đào tạo.

- Biên bản Ghi nhớ giữa Tập đoàn Royal Haskoning và Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE).

Đoàn Việt Nam do Chủ tịch Phùng Đình thực dẫn đầu thăm, làm việc và ký thoả thuận Nghiên cứu chung với Tập đoàn Shell

Chủ tịch Petrovietnam đã ký văn bản Hợp tác với Shell tại Hà Lan, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh đế Đối ngoại, Đổi mới và Sáng tạo Hà Lan Ngài Maxime Verhagen

Ngày 30/9, đoàn công tác của Petrovietnam đã đến làm việc với Tập đoàn Shell. Hai bên đã trao đổi cụ thể các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, LNG, khoa học công nghệ và đào tạo. Tại trụ sở Shell, Chủ tịch Petrovietnam Ông Phùng Đình Thực và Phó Tổng giám đốc toàn cầu về Tìm kiếm Thăm dò của Shell Bà Ceri Powell đã ký kết Thỏa thuận Nghiên cứu chung cho một số lô còn mở thuộc bể trầm tích Mã lay – Thổ Chu, ngoài khơi thềm lục địa Tây Nam Việt Nam, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ tiên tiến để nghiên cứu các đối tượng chứa dầu khí tại khu vực này; kết quả của nghiên cứu đạt được sẽ mở ra hướng mới trong tìm kiếm thăm dò dầu khí cho các đối tượng thuộc trầm tích trước Đệ Tam; hợp tác đào tạo về kỹ thuật cho một số cán bộ của Petrovietnam. Đoàn đã đến thăm Trung tâm nghiên cứu và đào tạo của Shell, nghe giới thiệu một số công nghệ tăng cường thu hồi dầu, nghiên cứu phương pháp khai thác dầu nặng.

Theo pvn.com.vn