SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG Ở CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM: Hiệu quả từ đội ngũ cán bộ mạnh (18/04/2011)

Là ngành đặc thù về kỹ thuật, nhưng số lượng nữ CNVCLĐ cũng lên đến 11.300 người - chiếm 21% tổng số CBCNVCLĐ, nên hoạt động ở đây đòi hỏi những người làm công tác nữ công phải luôn biết đổi mới.

Ngày 15.4, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng đã tới dự một hoạt động mang tính thay đổi phương pháp hoạt động của công tác nữ công CĐ Dầu khí VN.

Kịp thời nắm bắt tâm tư của chị em

Trong ngành dầu khí (DK), nhiều nữ CNVCLĐ làm việc ở những lĩnh vực mang tính kỹ thuật rất cao. Không ít các chị đang có mặt ở giàn khoan ngoài biển khơi, sa mạc..., đảm trách những vị trí mà trước đây chỉ có nam giới mới làm được. Các chị chấp nhận xa nhà, làm việc vất vả để cùng với đội ngũ CBCNVCLĐ tập đoàn tìm kiếm thăm dò DK trong các dự án nước ngoài ở Venezuela, Algieria... Điều đặc biệt là dù làm ở lĩnh vực thăm dò, khai thác hay lọc hóa dầu, xây lắp, dịch vụ, vận tải, thì mỗi chị luôn hoàn thành xuất sắc nhất nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh nỗ lực của mỗi cá nhân, hoạt động nữ công của CĐDK đã góp phần quan trọng hun đúc óc sáng tạo, nghị lực vươn lên của chị em. Để có được điều này, đội ngũ CB nữ công luôn bám sát cơ sở, linh hoạt tham mưu tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, mang bản sắc văn hóa DK. Điều mà các CB nữ công tâm niệm là mọi phong trào phải phù hợp với điều kiện thực tế cơ sở, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo, vượt khó, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết.

Ban Nữ công CĐ DKVN cũng như CB nữ công ở cơ sở đã kết hợp với các hoạt động CĐ để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tình hình việc làm, đời sống, điều kiện sinh hoạt, nhà ở của nữ CNVCLĐ, nhất là những đơn vị gặp khó khăn trong SXKD hoặc mới sáp nhập về ngành như xí nghiệp tàu thủy Dung Quất từ Vinashin.

Không dừng ở đó, đội ngũ CB nữ công còn quan tâm và đề xuất kiến nghị về chế độ chính sách cho nữ CBCNVCLĐ như chế độ làm đẹp, chế độ nghỉ dưỡng, nâng mức trợ cấp khi sinh con, bổ sung chính sách cho nữ CBCNV trong TƯLĐTT của các đơn vị. Năm 2010, Ban Nữ công hỗ trợ cho hơn 200 nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gần 400 triệu đồng; hỗ trợ cho các đơn vị khó khăn như TCty Dung dịch và Hóa phẩm DK hơn 100 triệu đồng; hỗ trợ nữ CBCNV nghèo khó khăn của Petroseco 35 triệu đồng...

Chú trọng nâng cao trình độ CB nữ công

Để CB nữ công có thể phát huy cao nhất vai trò của mình, Ban Nữ công CĐ DKVN liên tục tổ chức trang bị kiến thức mới, cần thiết cho CB nữ công các cấp. Năm 2010, hơn 400 lượt chị em là CB ban nữ công các đơn vị trong Tập đoàn DK được tập huấn, nâng cao nghiệp vụ. Một trong các hoạt động nữ công năm 2011 của CĐ DK là tổ chức xuống cơ sở nắm bắt tình hình hoạt động nữ công, nhất là ở những đơn vị mới thành lập, những đơn vị khó khăn. Đội ngũ CB nữ công cũng tiếp tục trực tiếp tìm hiểu về việc làm, đời sống của nữ CNVCLĐ, tham mưu để CĐ có những giải pháp tháo gỡ, thiết thực

Đánh giá về hoạt động nữ công cũng như phong trào nữ CNVCLĐ, Chủ tịch CĐ DKVN Hà Duy Dĩnh khẳng định: Nữ CBCNVCLĐ tập đoàn nói chung, những người làm công tác nữ công nói riêng đã làm việc hết mình với tinh thần “Việc hôm nay không để đến ngày mai” và hưởng ứng rất hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là các phong trào thi đua do CĐ DK phát động tại 10 công trình, dự án trọng điểm của Nhà nước, của ngành.

Việc tổ chức biểu dương CB nữ công tiêu biểu năm 2010 kết hợp với tập huấn diễn ra ngày 15.4 chính là tinh thần tiếp tục đổi mới trong hoạt động. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng tới dự và trực tiếp trao đổi với đội ngũ CB nữ công về NQ 6b của Tổng LĐLĐVN về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. Đây chắc chắn sẽ là nền tảng để mỗi CB nữ công nâng cao nhận thức, tập hợp đông đảo nữ CNVCLĐ ở các thành phần vào CĐ, chăm lo cho nữ CNVCLĐ tốt hơn. Bên cạnh đó, đội ngũ CB nữ công còn được tập huấn về bình đẳng giới, công tác vận động nữ... Hiện tổng số CB làm công tác nữ công của tập đoàn là 430 người.

Ngày 15.4, CĐ DKVN đã tuyên dương, khen thưởng:

-11 tập thể, 11 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Tổng LĐLĐVN; 22 tập thể và 259 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp CĐ ngành.

-122 tập thể (trong đó 57 tập thể tiêu biểu xuất sắc, 65 tập thể tiêu biểu) và 260 cá nhân (trong đó 98 cá nhân tiêu biểu xuất sắc, 162 cá nhân tiêu biểu) trong phong trào thi đua “Tập thể, CB nữ công tiêu biểu xuất sắc năm 2010”.

(Theo Báo Lao động)