SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hội nghị lần thứ XI, Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) mở rộng khóa I, nhiệm kỳ 2008-2013. (09/01/2012)

Ngày 5/1/2012, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2008-2013 tổ chức Hội nghị lần thứ XI Ban chấp hành mở rộng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012.

Tham dự hội nghị có các đồng chí:Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Vũ Huy Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PV Power; Nguyễn Duy Hinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PV Power; Phan Ngọc Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn PV Power cùng các đồng chí Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc, thành viên.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Duy Hinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

Chủ tịch Công đoàn PV Power Nguyễn Duy Hinh báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Huy Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty đã biểu dương các hoạt động của Công đoàn Tổng công ty trong năm 2011 vừa qua đã thu được nhiều thành công, tổ chức tốt cáchoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các phong trào của Tổng công ty và Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Năm 2012 là năm còn nhiều khó khăn, Tổng Giám đốc đề nghị Công đoàn Tổng công ty tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2011 cùng với các Công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của mỗi đơn vị, xây dựng chương trình cụ thể cùng với Tổng Công ty tiếp tục phấn đấu, động viên CBCNV-người lao động trong toàn Tổng Công ty tích cực lao động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Tập đoàn đã giao.

Tổng Giám đốc PV Power Vũ Huy Quang phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã nhất trí cao ngay từ những tháng đầu năm, các Công đoàn cơ sở sẽ bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị, xây dựng và triển khai các phong trào thi đua. Ngay từ đầu Xuân 2012, Công đoàn Tổng công ty sẽ tổ chức Lễ phát động thi đua tại Công trình thủy điện Hủa Na vào ngày 3/2/2012 nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các chương trình phát động thi đua động viên khuyến khích người lao động trong toàn Tổng Công ty hăng say lao động trên các dự án, nhà máy, công trường tại các đơn vị, phấn đấu hoàn thành kế hoạch mà Tập đoàn giao, để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2012 và chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập PV Power vào tháng 5/2012.