SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNGTY KHÓA II, NHIỆM KỲ 2015-2020 (20/07/2018)

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) mở rộng lần thứ 14Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đồng chí Hồ Công Kỳ – UV BCH Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã chủ trì Hội nghị; các đồng chí: Nguyễn Xuân Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty, Ngô Hồng Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty tham gia điều hành Hội nghị. Tham dự Hội nghị có  các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội, Trưởngcác Ban/Văn phòng và Bí thư các chi/đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nửa đầu nhiệm kỳ; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến hết nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Tổng công ty;  Báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ Tổng công ty; Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của BCH Đảng bộ Tổng công ty khóa II, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, PV Power luôn khẳng định vai trò chủ lực trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng của quốc gia và là một trong những đơn vị có tiềm lực tài chính tốt, SXKD hiệu quả, phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các NMĐ; hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu tiêu hoạch. Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp được tập trung thực hiện tốt. Thực hiện thành công công tác cổ phần hóa công ty mẹ Tổng công tyđảm bảo đúng các quy định hiện hành và pháp luật của Nhà nước, trong đó tổ chức tốt Đại hội cổ đông lần thứ nhất vào ngày 26/6/2018 và chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần từ ngày 1/7/2018. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp được tập trung đẩy mạnh theo KH được Tập đoàn phê duyệt. Đời sống của người lao động từng bước được nâng cao; Quy chế dân chủ ở cơ sở được duy trì thực hiện tốt; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động luôn được trú trọng. Việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương gắn với xây dựng chương trình hành động của cấp ủy được thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được triển khai đồng bộ từ TCT đến các đơn vị đảm bảo nghiêm túc, bài bản, gắn với sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống, hoạt động về nguồn…

Tham dự hội nghị, thay mặt Đảng ủy  và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí  Việt Nam, đồng chí Phạm Xuân Cảnh đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp hết sức có ý nghĩa của PV Power cho Tập đoàn trong những năm qua. Đồng chí lưu ý trong thời gian tới, PV Power cần quan tâm xây dựng kế hoạch và có các giải pháp thiết thực để triển khai các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, vận hành ổn định an toàn và hiệu quả các nhà máy điện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí đồng chí Hồ Công Kỳ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty nhận định nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2018 và đến cuối  nhiệm kỳ 2015 -2020 bên cạnh thuận lợi còn có nhiều khó khăn thách thức. Đ/c yêu cầu các đồng chí trong  Ban Chấp hành Đảng bộ, cần triển khai tập trung, quyết liệt giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ được giao của toàn Tổng công ty, với một số trọng tâm sau: Nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD; Thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp đúng quy định đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả; Bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cổ đông và người lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước; Quản lý, sử dụng và phát triển vốn, tài sản đúng mục đích, hiệu quả đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành; Triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ dự án Nhơn Trạch 3,4 đã được Chính phủ giao PV Power làm chủ đầu tư; Thực hiện rà soát, sửa đổi/bổ sung và  ban hành hệ thống quy chế/quy định nội bộ cho phù hợp với các Luật mới có hiệu lực, văn bản của Tập đoàn và mô hình tổ chức hoạt động của CTCP; Thực hiện quyết liệt công tác thoái vốn tại các công ty con/liên kết để thu hồi và sử dụng vốn đầu tư vào lĩnh vực phát triển SXKD chính…

Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đã trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, UV BCH Đảng bộ TCT, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Hủa Na./.