SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hội nghị Tổng kết dịch vụ Dầu khí 2011 (30/03/2012)

Ngày 30 tháng 3 năm 2012, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác Dịch vụ Dầu khí năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012” tại Hội trường Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro), Tp. Vũng Tàu.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình hành động của Bộ Công thương; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổng cục Năng lượng của Bộ Công Thương, Vụ Kinh tế Công nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa phát biểu tại Hội nghị

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia có đ/c Phùng Đình Thực, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, đ/c Đỗ Văn Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, TGĐ TĐ, đ/c Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, các đồng chí Lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực phát biểu tại Hội nghị

Triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhằm thực hiện thành công mục tiêu phát triển dịch vụ Chiến lược đã đề ra, đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững.Ngày 17/3/2009, Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ban hành và tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 233 về “phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn”. Đến nay, các hoạt độngsản xuất kinh doanh, dịch vụ dầu khí của Tập đoàn và các đơn vị đã phát triển mạnh mẽ, có những bước đột phá quan trọng và đạt được hiệu quả tích cực trên nhiều mặt.

Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa trao thưởng cho các TT và CN

Để đánh giá kết quả thực hiện đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 233 về “phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn”và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị trong năm 2011 , Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác Dịch vụ Dầu khí năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012” tại Hội trường Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro), TP Vũng Tàu.

Tổng Giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu trao bằng khen cho các TT và CN

Ngay năm đầu của Kế hoạch 5 năm 2011-2015, Tập đoàn đã đạt mức kỷ lục về doanh thu dịch vụ dầu khí (đạt trên 207 nghìn tỷ đồng, bằng 30,8 tổng doanh thu toàn Tập đoàn, cao hơn so với mục tiêu Chiến lược đã đề ra (25-30%), đây sẽ là tiền đề để Tập đoàn và các đơn vị trong Tập đoàn đạt được kết quả cao hơn nữa trong những năm tiếp theo.Tập đoàn đã xây dựng được đội ngũ những người lao động làm công tác dịch vụ của ngành dầu khí có chất lượng và trình độ chuyên môn cao, có đủ khả năng vận hành và thực hiện được các dự án/công trình có qui mô lớn, công nghệ cao mà trước đây Việt Nam phải thuê nước ngoài thực hiện; xây dựng được cơ sở vật chất hiện đại, đủ năng lực để tự thực hiện được các dự án/công trình trọng điểm của Nhà nước, của Tập đoàn và các đơn vị ; thương hiệu, năng lực cạnh tranh của các đơn vị của Tập đoàn trên thị trường dịch vụ được nâng cao, một số đơn vị đã vững vàng, tự tin vươn ra thị trường dịch vụ dầu khí thế giới.

Ký hợp đồng Tam Đảo 03

Tập đoàn và các đơn vị dịch vụ trong Tập đoàn đã xây dựng được hệ thống nguồn lực cung cấp dịch vụ dầu khí với nhiều lĩnh vực có giá trị tài sản đến hết năm 2011 đạt gần 140 nghìn tỷ đồng (tương đương 6,7 tỷ USD.

Ký hợp đồng đóng mới giàn khoan Tam Đảo 05

Hầu hết các loại hình dịch vụ đều có bước phát triển mạnh và đồng bộ; năng lực, tính chuyên nghiệp, khả năng cạnh tranh và chất lượng dịch vụ được nâng cao; phạm vi hoạt động không chỉ ở trong ngành, trong nước mà một số đơn vị đã đủ năng lực để vươn ra cạnh tranh dịch vụ ở thị trường quốc tế.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã chủ động hơn trong việc thực hiện tiến độ các dự án đầu tư góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Đặc biệt việc đầu tư tự tổ chức vận hành các tàu khảo sát địa chấn 2D, 3D trên thềm lục địa Việt Nam đã tạo chủ động cho Tập đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và góp phần bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên biển, đây là công việc trước đây ta phải thuê các tàu nước ngoài dịch vụ.

Năm 2012, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phấn đấu tăng trưởng dịch vụ dầu khí đạt cao hơn so với năm 2011, tạo tiền đề đến năm 2015; theo đó, Tập đoàm quyết tâm thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 đạt mục tiêu: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Nghị quyết số 233/NQ-ĐU ngày 17/03/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về “phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn”; hạn chế tối đa sử dụng dịch vụ và hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài, quyết tâm thực hiện sử dụng 100% sản phẩm dịch vụ và hàng hoá do các đơn vị trong ngành và trong nước cung cấp/sản xuất được theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/04/2010 về việc “sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước”. Phấn đấu tăng trưởng dịch vụ dầu khí năm 2012 đạt cao hơn so với năm 2011, tạo tiền đề đến năm 2015, doanh thu dịch vụ đạt 30-35% tổng doanh thu của toàn Tập đoàn (cao hơn mục tiêu Chiến lược đã được Bộ Chính trị Kết luận và Thủ tướng Chính phủ Quyết định là 5%)”.