SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hội nghị xúc tiến đầu tư của PVN tại Hàn Quốc 2011 (16/06/2011)

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là tập đoàn kinh tế hàng đầu, giữ vai trò đầu tàu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Petrovietnam luôn xác định phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đồng bộ, đa ngành và liên ngành để trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật hàng đầu của đất nước; sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí trong nước, đồng thời đẩy mạnh đầu tư tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài, kết hợp xuất, nhập khẩu làm cơ sở để phát triển ngành Dầu khí bền vững, đóng vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước.

Thực hiện chiến lược tăng tốc phát triển của Petrovietnam về việc tăng cường các hoạt động hợp tác về với các đối tác nước ngoài, Petrovietnam phối hợp với KOTRA cùng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư “PARTNERSHIP WITH PETROVIETNAM” tại Seoul, Hàn Quốc từ 14 đến 16/6/2011. Hội nghị này được tổ chức cùng Hội nghị “Global Project Plaza” do KOTRA tổ chức định kỳ hàng năm tại Seoul, Hàn Quốc với sự tham dự của đông đảo các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Đây là lần thứ hai Petrovietnam tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc với mục đích giới thiệu, quảng bá hình ảnh phát triển vững mạnh của Petrovietnam tới các nhà đầu tư Hàn Quốc. Tại Hội nghị này, Petrovietnam giới thiệu 18 dự án trong các lĩnh vực hoạt động cần kêu gọi đầu tư nước ngoài là lĩnh vực sản xuất điện, cảng biển, bất động sản, đầu tư tài chính.Đoàn lãnh đạo của Petrovietnam do Ông Nguyễn Xuân Sơn Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam dẫn đầu cùng lãnh đạo của nhiều đơn vị thành viên là chủ đầu tư của các dự án tới tham dự và làm việc với các đối tác Hàn Quốc. Petrovietnam là một trong ba Tập đoàn lớn đại diện cho các nhà đầu tư tiềm năng của hơn 30 quốc gia có bài thuyết trình do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Sơn trình bày về kinh tế tại Việt Nam, giới thiệu quảng bá về Petrovietnam và các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài của Petrovietnam.

Trong chương trình làm việc, lãnh đạo Petrovietnam đã có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao các Tập đoàn và các tổ chức kinh tế và các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc. Petrovietnam tổ chức gặp gỡ và làm việc với các Tập đoàn POSCO, Hanshin, Samsung Heavy Industry, KRX (Sàn Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc), KDB (Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc) để thống nhất các giải pháp đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư “PARTNERSHIP WITH PETROVIETNAM”, Petrovietnam đã ký kết các thỏa thuận quan trọng như sau:

-Với Tập đoàn Hanshin: Thỏa thuận chuyển nhượng 10% cổ phần của PVN tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;

-Với Tập đoàn Busan Port Authority: Biên bản Ghi nhớ để cùng hợp tác đầu tư vào Dự án cảng Phước An;

-Với Tập đoàn Đầu tư Shinhan (Shinhan Investment Group): Thỏa thuận hợp tác đầu tư chuyển nhượng15% cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán PSI.