SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 9 QH Khóa XII (21/03/2011)

TP - Kỳ họp thứ 9 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII khai mạc sáng nay 21-3-2011, tại Hội trường Bộ Quốc phòng - Hà Nội và làm việc trong 8 ngày.

Một kỳ họp quốc hội
Một kỳ họp quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn khai mạc kỳ họp. Trước đó, các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và họp phiên trù bị.

Trong sáng nay, QH nghe Chính phủ báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách những tháng đầu năm 2011.

Buổi chiều QH sẽ nghe các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác (2007-2011) của Quốc hội khóa XII, báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước; báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; báo cáo của Chánh án TAND tối cáo và Viện trưởng Viện KSND tối cáo.

Các báo cáo này đề cập những nội dung công việc đã làm được, những khó khăn, tồn tại và bài học kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế quan trọng của Nhà nước.

Tại kỳ họp Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 4 dự án luật: Luật Kiểm toán độc lập; Luật Phòng chống buôn bán người; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Thủ đô.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011; xem xét báo cáo về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2010;

Tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới năm 2010; xem xét các báo cáo về phương án sử dụng 3.500 tỷ đồng đầu tư trở lại cho Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và một số vấn đề quan trọng khác.

(Theo Tiền phong)