SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch LCNCC gói thầu “Đào tạo kiểm tra không phá hủy NDT Level 2 và đào tạo kỹ thuật lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật “ (12/05/2022)

-  Tên gói thầu: Đào tạo kiểm tra không phá hủy NDT Level 2 và đào tạo kỹ thuật lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.

-  Giá gói thầu: Giá gói thầu: 241.816.673 VND (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi mốt triệu, tám trăm mười sáu nghìn, sáu trăm bảy mươi ba đồng). Giá trị đã bao gồm thuế GTGT, các loại phí, lệ phí theo quy định.

-  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của PV Power TSC.

-  Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định thầu rút gọn.

Nhà thầu được lựa chọn để tham gia chỉ định thầu rút gọn: Công ty TNHH An toàn, Môi trường và Đào tạo Mastco.

-  Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 5/2022.

-  Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

-  Thời gian thực hiện Hợp đồng: Quý II/2022.

-  Địa điểm đào tạo: Tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật, Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.