SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn đơn vị cải tạo và cung cấp trang thiết bị nội thất các phòng làm việc (09/12/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đăng tải kế hoạch lựa chọn đơn vị cải tạo và cung cấp trang thiết bị nội thất các phòng làm việc tại tầng 8,9 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trên trang thông tin điện tử: (http://www.pvpower.vn) với nội dung như sau:

1. Tên công việc: Thuê đơn vị cải tạo và cung cấp trang thiết bị nội thất các phòng làm việc tại tầng 8,9 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tổng chi phí bao gồm VAT: 371.805.500 đồng (Ba trăm bảy mươi mốt triệu tám trăm linh năm nghìn năm trăm đồng./.)

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thiết kế nhà ZMILI

5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 12 năm 2020.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trân trọng thông báo.

(Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Bích – Văn phòng; Điện thoại: 0982.237.276​)