SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp đăng tải quảng cáo PV Power trên trang nangluongvietnam.vn (27/07/2020)

  1. Tên công việc: Đăng tải quảng cáo PV Power trên trang nangluongvietnam.vn;
  2. Tổng chi phí bao gồm 10% VAT : 55.000.000 đồng.

Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng./.

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty;
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Đàm phán trực tiếp với Tạp chí Năng lượng Việt Nam.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 7 năm 2020;
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến từ quý III/2020 đến quý IV/2020.