SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY (26/03/2019)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần có kế hoạch bán thanh lý TSCĐ, CCDC của Cơ quan Tổng công ty, cụ thể như sau:

  1. Thông tin về tài sản cố đinh, công cụ dụng cụ bán thanh lý:
  • Bán trọn gói với giá khởi điểm bao gồm thuế VAT là: 12.990.000 đồng (Mười hai triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn./.)
  • Hình thức bán thanh lý TSCĐ, CCDC: Bán đấu giá (lựa chọn thư chào giá cao nhất so với giá khởi điểm).
  1. Thời hạn nộp thư chào giá và mở bán đấu giá:
  • Thời gian nộp thư chào giá chậm nhất trước 14h00 ngày 28/3/2019 và mở bán đấu giá vào lúc 14h10 ngày 28/3/2019.
  • Tiền đặt cọc mua thanh lý là: 1.000.000, đồng (Một triệu đồng chẵn./.); (Sẽ hoàn trả ngay tại buổi bán đấu giá nếu không trúng)
  • Thư chào giá phải đảm bảo niêm phong đúng theo quy định.

  Địa điểm nộp thư chào giá:

Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP tại tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

(Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích – Chuyên viên Văn phòng, ĐTDĐ: 0982237276) để xem hiện trạng thực tế các TSCĐ, CCDC bán thanh lý nếu cần).

Đính kèm: Thông báo số 626/TB-ĐLDK ngày 26/3/2019