SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM CỦA PV POWER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM CHIẾN (10/09/2020)

  • Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá trị quyền mua cổ phần phát hành thêm của PV Power tại NCC.
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC.
  • Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT: 120.000.000đ .

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn./.)

  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: trong tháng 9/2020.