SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THỰC HIỆN SẮP XẾP/CHUYỂN ĐỔI CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH (29/04/2021)

  • Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn thực hiện sắp xếp/chuyển đổi chi nhánh Tổng công ty Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội.
  • Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT: 253.000.000 VNĐ.

(Bằng chữ: Hai trăm năm ba triệu đồng./.)

  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ ngày ký Hợp đồng cho đến khi tư vấn hoàn tất việc sắp xếp/chuyển đổi chi nhánh Tổng công ty Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng.