SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kiểm tra công tác bảo dưỡng tổng thể lần 2 của NMLD Dung Quất (11/06/2014)

Ngày 06/6/2014, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Thành viên HĐTV Phan Đình Đức và Phó Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng chủ trì đã đến kiểm tra công trường và làm việc với Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về công tác bảo dưỡng tổng thể lần II của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Tham dự buổi làm việc có đại diện các Ban của Tập đoàn, lãnh đạo Công ty BSR cùng đại diện các nhà thầu bảo dưỡng tổng thể, tư vấn vận hành bảo dưỡng.

Thay mặt lãnh đạo Công ty BSR, Tổng Giám đốc Đinh Văn Ngọc đã báo cáo chi tiết về tình hình bảo dưỡng tổng thể của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.Theo đó, công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã thực hiện được 19 ngày liên tục, tiến độ đạt 59,1% kế hoạch đề ra, với sự tham gia của ba Nhà thầu chính là Hiep-Seng (phân xưởng RFCC, LTU, NTU, CDU, KTU, FG), UBEC (phân xưởng: SRU, CCR) và Daechang (gói 3: Phân xưởng PP, Utilities và Offsite). Công ty BSR tự thực hiện bảo dưỡng các thiết bị điện, thiết bị quay, thiết bị điều khiển và Liên doanh POS-PVTMC thực hiện bảo dưỡng SPM. Tổng số nhân sự của các Nhà thầu trên công trường là khoảng 3.400 người. Công tác an ninh an toàn được đảm bảo.Đánh giá cao công tác tổ chức và tinh thần của Công ty BSR và các Nhà thầu, Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẳng định mục tiêu số một của công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy là phải đảm bảo chất lượng hiệu quả, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối và phấn đấu hoàn thành tiến độ theo đúng kế hoạch để sớm đưa Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vào vận hành sản xuất, phục vụ nhu cầu năng lượng cho đất nước. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Mạnh Hùng yêu cầu Công ty BSR cùng các Nhà thầu tăng cường phối hợp, rà soát kỹ và đánh giá khả năng hỏng hóc của các thiết bị và lập kế hoạch, các phương án bảo dưỡng đảm bảo chính xác và kịp thời để đảm bảo tiến độ, đồng thời đề nghị Công ty BSR lập báo cáo chi tiết các hạng mục phát sinh và làm việc với các Nhà thầu, Nhà cung cấp bản quyền để làm rõ các nguyên nhân gốc rễ để có tư vấn cho công tác vận hành, bảo dưỡng sau này.Chiều cùng ngày, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Mạnh Hùng cũng có buổi làm việc về Dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất. Lãnh đạo Tập đoàn đề nghị Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) và Nhà thầu là Tổng Công ty PTSC sớm thống nhất phương án xử lý vấn đề nước thải, hoàn thiện báo cáo về tổng mức đầu tư điều chỉnh, gấp rút tìm đầu ra cho Nhà máy để có thể vận hành được ở công suất cao nhất, đồng thời tiếp tục đôn đốc các cổ đông thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp vốn theo cam kết và hỗ trợ tối đa cho BSR-BF trong vấn đề kỹ thuật, thương mại.