SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kỳ họp lần thứ I, Hội đồng Khoa học Công nghệ nhiệm kỳ 2014 – 2016 (06/06/2014)

Sáng ngày 04/6/2014, Hội đồng Khoa học Công nghệ (KHCN) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức kỳ họp thứ I nhiệm kỳ 2014 - 2016.

Chủ tọa Kỳ họp lần thứ I, Hội đồng KHCN Tập đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2016

Tham dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Văn Hậu, Thành viên phụ trách HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng KHCN Tập đoàn và các đồng chí trong Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo và thành viên Hội đồng KHCN Tập đoàn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Lãnh đạo Tập đoàn và các đại biểu tham dự Kỳ họp lần thứ I, Hội đồng KHCN Tập đoàn nhiệm kỳ 2014 -2016

Khai mạc kỳ họp, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội đồng KHCN Tập đoàn nhấn mạnh “Hoạt động KHCN trong Tập đoàn luôn được xác định là một trong những giải pháp quan trọng trong số các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Hội đồng KHCN có vai trò tư vấn cho Lãnh đạo Tập đoàn đối với những khó khăn vướng mắc và định hướng công tác nghiên cứu khoa học của toàn Tập đoàn”. Đồng chí Nguyễn Quốc Thập cũng đề nghị các Ủy viên Hội đồng KHCN trong nhiệm kỳ mới 2014 - 2016 tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để có được những đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội đồng và sự phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội đồng KHCN Tập đoàn phát biểu khai mạc kỳ họp

Về công tác tái cấu trúc Tập đoàn, Hội đồng KHCN Tập đoàn đưa ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 và 2015 là hoàn thành cổ phần hóa và chuyển đổi 2 đơn vị: Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và tiếp tục nhanh chóng hoàn thành phương án cổ phần hóa đối với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PVPower) Đối với các dự án nhiên liệu sinh học, Hội nghị cũng đề nghị Tập đoàn chỉ đạo đẩy nhanh việc phát triển mạng phân phối, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức lợi ích sử dụng xăng sinh học, từ đó, tạo điều kiện cho các dự án có thể tiếp tục phát triển. Đồng thời, Hội nghị cũng kiến nghị Tập đoàn kiên quyết không thành lập thêm các công ty thành viên cấp IV và nhanh chóng xử lý thoái vốn tại các công ty thành viên cấp IV hiện tại, ngoại trừ một số công ty đã được thông qua để tiếp tục duy trì.

Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San phát biểu tại kỳ họp

Liên quan đến các công bố về địa chất dầu khí trên biển Đông của Trung Quốc, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San đề nghị trong thời gian tới, Việt Nam cần mở rộng công tác điều tra cơ bản và tổng hợp các chương trình nghiên cứu nhà nước có sự tham gia của quốc tế, theo đó các công trình này cần được công bố trên các tạp chí thế giới. Đồng thời, cần tổ chức định kỳ các hội thảo, hội nghị quốc tế về lĩnh vực dầu khí với sự tham gia rộng rãi của các học giả nước ngoài, kết hợp với một số nhà xuất bản lớn nước ngoài để công bố các tư liệu nghiên cứu về dầu khí do Việt Nam triển khai nhằm khẳng định chủ quyền đối với các nghiên cứu đó.

Các nhà khoa học đóng góp trí tuệ cho công tác tái cấu trúc Tập đoàn

Về vấn đề an ninh, an toàn các hoạt động dầu khí trên biển Đông, Hội đồng KHCN đề nghị, trước các diễn biến ngày càng phức tạp trên biển Đông, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chấp pháp của Việt Nam để tuần tra thường xuyên và có biện pháp ứng phó kịp thời trên vùng biển đang triển khai các dự án của Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại kỳ họp, Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu đã chỉ ra những việc cần triển khai ngay của Hội đồng KHCN Tập đoàn và đề nghị Hội đồng cho ý kiến chi tiết hơn về các dự án đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàncũng như phương hướng xử lý các nhà máy nhiên liệu sinh học. Đồng chí Đỗ Văn Hậu cũng đề nghị Viện Dầu khí Việt Nam đẩy mạnh việc hợp tác với các cơ sở nghiên cứu trong nước, và công bố rộng rãi các công trình nghiên cứu của Tập đoàn trên các tạp chí quốc tế uy tín. Về an ninh dầu khí trên biển Đông, Tổng Giám đốc lưu ý Hội đồng cần xem xét và đề xuất các giải pháp để Tập đoàn báo cáo Chính phủ nhằm tăng cường công tác an ninh tại các công trình dầu khí biển, đồng thời sớm ý kiến góp ý trong việc xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2025, định hướng 2035.

Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp của Hội đồng KHCN

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã tiến hành thảo luận những vấn đề chính như: Tình hình triển khai kế hoạch tái cấu trúc Tập đoàn; Các công bố về địa chất dầu khí trên biển Đông của Trung Quốc; An ninh, an toàn trong các hoạt động dầu khí trên biển trong tình hình hiện nay.

Một số hình ảnh các đại biểu thảo luận tại kỳ họp lần thứ I, Hội đồng KHCN Tập đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2016:

Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị