SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Lãnh đạo PVN làm việc tại Ban QLDA Long Phú 1 và Sông Hậu 1 (17/02/2017)Cùng đi còn có Thành viên HĐTV PVN Nguyễn Tiến Vinh, Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng, lãnh đạo các Ban Điện, Xây dựng, Đấu thầu...

Trưởng Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 (QLDA) Nguyễn Doãn Toàn đã báo cáo với Đoàn công tác PVN về tình hình xây dựng cũng như tiến độ của dự án, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1.


Lãnh đạo PVN nghe báo cáo về tiến độ Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1

Cụ thể, tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, sự phối hợp giữa các thành viên Tổng thầu và các nhà thầu phụ có các khó khăn, quy trình phối hợp, quy trình thông tin liên lạc của Tổng thầu EPC vẫn chưa được Tổng thầu hoàn thiện và đệ trình cho Chủ đầu tư phê duyệt, điều này đã ảnh hưởng đến việc giải quyết các công việc tại công trường cũng như trao đổi thông tin trong nội bộ liên danh tổng thầu và các nhà thầu phụ. 


Công tác thu xếp vốn cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, cùng với việc thay đổi chính sách tài trợ vốn đối với các dự án nhiệt điện than của Khối các nước OECD từ tháng 1/2017.

Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Quốc Khánh đánh giá, trong thời gian qua Ban QLDA Long Phú 1 đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, qua kiểm tra các hạng mục trên công trường đang thi công, công trường còn nhiều sơ sài, cảnh báo nguy cơ chậm tiến độ. Nên lãnh đạo Ban cùng lãnh đạo các nhà thầu cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc hiện tại.

Lãnh đạo Ban nên duy trì cuộc họp hàng tuần, tháng với các nhà thầu để kiểm điểm tình hình thực hiện, đề ra kế hoạch trong tuần, tháng tiếp theo đáp ứng tiến độ dự án. Bên cạnh việc báo cáo tình hình thực hiện công việc hàng tuần của các phòng chức năng, còn có kế hoạch thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

Tại Hậu Giang, Trưởng Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 Vũ Huy Quang báo cáo với lãnh đạo Tập đoàn về tình hình hoạt động, tiến độ các hạng mục đang triển khai, kế hoạch thực hiện các hạng mục trong năm nay tại Dự án.

Trong thời gian qua, Ban QLDA Sông Hậu 1 đã hoàn hoàn thành thi công hạng mục Xử lý nền Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1; hoàn thành ép cọc khu vực nhà máy chính; triển khai thiết kế hạng mục bãi xỉ ước đạt hơn 70%; hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng EPC sân phân phối trong tháng 1/2017. Ban QLDA đang triển khai lập báo cáo khả thi, thiết kế kiến trúc khu nhà CBCNV vận hành tại vị trí dự kiến UBND tỉnh Hậu Giang giao.


Đoàn công tác PVN thị sát hạng mục Cảng nhập thiết bị Dự án Sông Hậu 1

Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Quốc Khánh đánh giá, Ban QLDA Sông Hậu 1 đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu theo tiến độ đề ra, Ban cần xem xét lại việc tổ chức bộ máy, việc thực hiện các gói thầu. 


Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Quốc Khánh chỉ đạo, ngay sau khi cuộc họp, Ban QLDA Sông Hậu 1 phải rà soát lại tất cả các khâu, các hoạt động của mình; đề nghị các Ban chuyên môn Tập đoàn phải cùng với Ban QLDA Sông Hậu 1 rà soát lại tất cả các nội dung. Từ góc độ chủ đầu tư, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Quốc Khánh yêu cầu Tổng thầu, Ban QLDA phải có những giải pháp tối ưu hóa thiết kế của nhà máy, tiết kiệm để thực hiện dự án thành công.

Nguyễn Hiển - Petrotimes