SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Mỏ Đông Đô khai thác dòng dầu đầu tiên (14/07/2014)

Ngày 07/07/2014, giàn khai thác Đông Đô thuộc cụm mỏ Thăng Long – Đông Đô, nằm trong Lô 01-97&02-97 đã cho dòng dầu đầu tiên (First Oil). Đây là dự án do Nhà điều hành Lam Sơn JOC (LSJOC), trong đó Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP) tham gia 50% và Petronas của Malaysia tham gia 50%, làm chủ đầu tư. Trước đó, mỏ Thăng Long thuộc dự án này cũng đã cho dòng dầu đầu tiên vào ngày 06/06/2014.

Công trình 2 giàn đầu giếng của mỏ Thăng Long và Đông Đô trước khi được kéo ra khơi tới vị trí khai thác

Toàn bộ công trình cụm mỏ Thăng Long – Đông Đô bao gồm 22 giếng khoan phát triển, 2 giàn đầu giếng (WHP) tại mỏ Thăng Long và Đông Đô, 1 tàu FPSO công suất xử lý 18.000 thùng dầu/ngày, 13.000 thùng nước/ngày, hệ thống bơm ép nước 15.000 thùng/ngày và hệ thống bơm ép khí 18 triệu bộ khối/ngày. Trong đó riêng mỏ Đông Đô có 10 giếng khai thác và 2 giếng bơm ép nước, khai thác tại cả tầng trầm tích và đá móng nứt nẻ.

Công tác chế tạo lắp đặt giàn đầu giếng và hoán cải tàu FPSO đều do các nhà thầu trong nước làm tổng thầu. Trong đó công việc chế tạo lắp đặt 02 giàn đầu giếng được nhà thầu PTSC MC và nhà thầu VietsoPetro thực hiện đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

Dự kiến sản lượng đỉnh cho toàn Lô 01-97&02-97 bao gồm cả hai mỏ Thăng Long – Đông Đô sẽ khoảng 16.000 thùng/ngày. Sản lượng dầu khai thác từ cụm mỏ Thăng Long – Đông Đô sẽ góp phần đảm bảo sản lượng chung cho toàn ngành trong năm 2014 và các năm tới. Theo tính toán, đến hết thời hạn PSC (năm 2026) cụm mỏ Thăng Long – Đông Đô sẽ khai thác tổng cộng hơn 40 triệu thùng dầu.

Công tác lai dắt tàu chứa và xử lí nổi (FPSO) tới vị trí khai thác

Đưa mỏ Thăng Long – Đông Đô vào khai thác một lần nữa chứng minh cho năng lực thi công các công trình kỹ thuật cao của các nhà thầu trong nước như PTSC MC, VietsoPetro, PTSC OS. Dự án này tiếp tục khẳng định triển vọng cho việc áp dụng vào thực tiễn phát triển các mỏ nhỏ và cận biên cho ngành Dầu khí tại Việt Nam trong tương lai.

Thành công này cũng nói lên tinh thần làm việc với trách nhiệm cao, thường xuyên tăng ca với quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ đề ra của đội ngũ kỹ sư, công nhân. Đặc biệt để đạt được dòng dầu thương mại sát với kế hoạch phải kể đến sự ủng hộ và chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tập đoàn, Petronas, Ban Khai thác dầu khí và PVEP.

Đưa mỏ Đông Đô vào khai thác là thành công lớn của nhà điều hành LSJOC tại lô 01-97&02-97. Công trình này cũng là minh chứng cho sự hợp tác rất thành công giữa PetroVietnam, PVEP và Petronas, cũng như giữa các nhà thầu PTSC, PTSC MC, PTSC OS và VSP với nhau.

Tàu chứa và xử lí nổi (FPSO) sau khi tới vị trí khai thác, sẵn sàng đón dòng dầu đầu tiên

Tàu chứa và xử lí nổi (FPSO) đang vận hành tại mỏ trong ngày cho dòng dầu đầu tiên