SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Mời báo giá dịch vụ bảo trì hệ thống phần mềm quản lý nhân sự (23/05/2022)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đang có nhu cầu Bảo trì hệ thống phần mềm quản lý nhân sự cho giai đoạn từ năm 2022 - 2025 (03 năm) của PV Power. Để duy trì hoạt động của Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự, công tác chấm công, tính lương,... của PV Power. Kính mời các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm về hệ thống phần mềm quản lý nhân sự, quan tâm liên hệ đề xuất, báo giá cho PV Power.

Dự kiến Hợp đồng bảo trì hệ thống phần mềm quản lý nhân sự sẽ được triển khai với phạm vi bao gồm:

- Mục tiêu: Đảm bảo vận hành hệ thống phần mềm quản lý nhân sự được ổn định, hiệu quả, mang tính an toàn và bảo mật, kịp thời khắc phục xử lý các sự cố, lỗi liên quan đến phần mềm, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn cán bộ nhân sự thực hiện nghiệp vụ trên hệ thống phần mềm,…

Thời gian dự kiến: 03 năm.

- Địa điểm triển khai: Tòa nhà Viện Dầu khí 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đối tác quan tâm đề nghị có điện fax hoặc email đề xuất báo giá cùng nội dung giới thiệu năng lực gửi tới Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP theo số fax (024)22210388 hoặc địa chỉ email: phanthihang@pvpower.vn trước 15h00 ngày 26/05/2022.