SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Ngành dầu khí hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 (05/01/2011)

Ngày 4-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam họp báo trực tuyến thông báo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2010. Trong năm, tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp khó khăn, tập đoàn đã tổ chức thực hiện "Chương trình hành động" triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng.

Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 478,4 nghìn tỷ đồng, bằng 145% kế hoạch năm, tăng 59% so cùng kỳ, tương đương 24% GDP cả nước; nộp ngân sách Nhà nước 128,7 nghìn tỷ đồng, tăng 41% so cùng kỳ, chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách; thu ngoại tệ đạt 9,22 tỷ USD. Trong năm 2010 có bảy phát hiện dầu khí mới; gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 43 triệu tấn quy đổi, bằng 123% mức kế hoạch năm. Đưa thêm năm mỏ mới và năm khu vực dầu khí mới vào khai thác. Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 24,41 triệu tấn, trong đó có 15 triệu tấn dầu và 9,4 tỷ m3 khí.

Năm 2011, để tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò đầu tàu của tập đoàn kinh tế nhà nước, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều giải pháp: xây dựng, đôn đốc chỉ đạo và kiểm tra thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị thành viên; tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tập đoàn; thực hiện chiến lược tăng tốc đến năm 2015; phối hợp các nhà thầu triển khai các dự án tìm kiếm, thăm dò và tiến độ phát triển mỏ; vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các nhà máy do tập đoàn quản lý.

(Theo Nhandan.com.vn)