SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đạt mốc sản lượng 55 tỷ Kwh (22/06/2015)

Nơi cuối trời Tổ quốc xa xôi, tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, Chi nhánh của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty điện lực dầu khí Cà Mau, được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành 02 nhà máy nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp Cà Mau 1&2 có tổng công suất 1.500 MW (750 MW x 2), sử dụng công nghệ mới, hiện đại hàng đầu thế giới do Tập đoàn Siemens CHLB Đức sản xuất với cấu hình 2-2-1 (2 tua bin khí - 2 lò thu hồi nhiệt - 1 tua bin hơi).

Nhà máy Điện Cà Mau 1, chính thức phát điện lên lưới Quốc gia ngày 04/04/2007, vận hành thương mại tháng 3/2008.

Nhà máy Điện Cà Mau 2, chính thức phát điện lên lưới Quốc gia vào tháng 08/2008, vận hành thương mại tháng 12/2008.

Toàn cảnh hai Nhà máy điện Cà Mau

Công suất phát hàng năm phụ thuộc vào nhu cầu của Hệ thống điện Quốc gia theo từng thời điểm (2 Nhà máy luôn có thể đáp ứng tối đa công suất thiết kế). Sản lượng điện sản xuất hàng năm từ 7 - 8 Tỷ kWh. (Chiếm 7% sản lượng điện cả nước, mùa khô chiếm trên 8% sản lượng điện cả nước). Do ở vị trí cuối cùng của đất nước cũng như điểm cuối của Hệ thống điện nên Nhà máy Điện Cà Mau 1&2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và Hệ thống điện miền Nam nói chung.

Vào lúc 11h00 ngày 16/6/2015, NMĐ Cà Mau 1&2 đã đạt mốc sản lượng 55 tỷ kWh (Lũy tiến từ khi vận hành). Doanh thu đạt 81.330 tỷ đồng. Nộp NSNN: 1.765 tỷ đồng.

Sản lượng điện năm 2015 tính đến 11h00 ngày 16/6/2015 là 3,86 tỷ kWh, đạt 109% so với kế hoạch. Doanh thu đạt 4.560 tỷ đồng. Nộp NSNN: 170 tỷ đồng.

Sự kiện NMĐ Cà Mau 1&2 đạt mốc sản lượng 55 tỷ kWh sẽ tạo tiền đề và động lực to lớn để tập thể lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, xứng đáng là đơn vị nòng cốt của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.