SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu cho thuê căn hộ làm nhà công vụ (25/12/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cần tìm cá nhân/ tổ chức có nhu cầu cho thuê căn hộ làm nhà công vụ phục vụ hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

  1. 01 căn hộ tại khu Mandarin Garden quận Cầu Giấy, Hà Nội
  2. Giá thuê: 25.000.000đ/ tháng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẵn./.)