SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đường truyền dữ liệu kết nối các đơn vị của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (10/07/2019)

 PV Power có nhu cầu chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đường truyền dữ liệu kết nối các đơn vị của Tổng công ty như sau:

  1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ đường truyền dữ liệu kết nối các đơn vị của Tổng công ty.
  2. Giá gói thầu: 464.067.415 đồng.

(Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi bốn triệu không trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm mười lăm đồng).

  1. Nguồn vốn: chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn cho Viettel Hà Nội – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.
  3. Thời gian lựa chọn nhà thầu: tháng 7/2019.
  4. Hình thức hợp đồng: hợp đồng theo đơn giá.
  5. Thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng: tháng 8/2019.

Trân trọng./.