CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Nhu cầu chương trình mua Bảo hiểm dịch bệnh Covid – 19 cho CBCNV (24/03/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đang có nhu cầu mua khẩn cấp chương trình Bảo hiểm dịch bệnh Covid - 19 trong đợt bùng phát dịch Covid - 19 của toàn cầu cho CBCNV của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, cụ thể:

1. Mục tiêu chương trình mua Bảo hiểm dịch bệnh Covid - 19: Để giúp CBCNV Công ty mẹ -Tổng công ty bổ sung kịp thời khoản bảo hiểm hỗ trợ chí phí nằm viện và bảo hiểm rủi ro cho người lao động.

2. Mức phí bảo hiểm dự kiến: Phí bảo hiểm 330.000 đồng/người/năm.

3. Thời hạn bảo hiểm: 01 năm.

4. Nội dung chương trình sơ bộ:

Bảo hiểm dịch bệnh Covid - 19 với quyền lợi Tử vong và bảo hiểm trợ cấp nằm viện do bệnh viêm đường hô hấp cấp cho chủng virus Corona.

5. Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp bảo hiểm:

Đề nghị các đơn vị cung cấp sản phẩm Bảo hiểm dịch bệnh Covid - 19 gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

- Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam - 167 Trung Kính,  Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthihang@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 043 222 10288/ Số máy lẻ: 6517).         

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang bùng phát và có diễn biến phức tạp nên chương trình mua Bảo hiểm dịch bệnh Covid - 19 cho CBCNV Công ty mẹ - Tổng công ty đang rất cấp thiết. Đề nghị các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, Hồ sơ năng lực của đơn vị cung cấp Bảo hiểm” về Tổng công ty trước ngày 26/3/2020./.