SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN SẮP XẾP/CHUYỂN ĐỔI CHI NHÁNH (08/03/2021)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn thực hiện các nội dung sau:

1/ Nội dung 1: Tư vấn sắp xếp/chuyển đổi chi nhánh Tổng công ty Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

     Nội dung: Thực hiện sắp xếp/chuyển đổi chi nhánh Tổng công ty Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

     Mục đích: Thực hiện Nghị quyết tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2025.

2/ Nội dung 2: Tư vấn sắp xếp/chuyển đổi chi nhánh Tổng công ty Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch

     Nội dung: Thực hiện sắp xếp/chuyển đổi chi nhánh Tổng công ty Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch

     Mục đích: Thực hiện Nghị quyết tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2025.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 15h00 ngày 10/3/2021

* Thông tin liên hệ:

Bà Vũ Thúy Quỳnh / chuyên viên Ban Kinh tế Kế hoạch

ĐT: 0942020289; Email: vuthuyquynh@pvpower.vn