SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu duy trì và bổ sung bản quyền phần mềm quản lý bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện năm 2020 (29/07/2020)

Hiện nay PV Power đang có nhu cầu duy trì và bổ sung bản quyền phần mềm quản lý bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện của Tổng công ty năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 08 tháng

Đề nghị các đơn vị có khả năng gửi báo giá và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 16h ngày 05/8/2020.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Ban Thương mại – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: nguyenminhtuan1@pvpower.vn