SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu làm bộ sổ để làm quà tặng của Tổng Công ty (13/11/2015)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu làm bộ sổ đểlàm quà tặng của Tổng Công ty.
Mô tả chi tiết:

1.     Sổ A5:

-         Chất liệu PU màu gold

-         Kích thước bìa: 148x210mm, bìa chất liệu da PU, ép nhiệt logo mặt trước và sau.

-         Tổng số trang: 198 trang

2.     Sổ A6:

-         Chất liệu PU màu gold

-         Kích thước bìa: 92 x 142mm, bìa chất liệu da PU, ép nhiệt logo mặt trước và sau.

-         Tổng số trang: 168 trang.

3.     Vỏ hộp:

-         Chất liệu: catton lạnh, thiết kế logo

-         Bên trong làm định hình cho 2 quyển sổ.

4.     Số lượng: 800 bộ sổ.

5.     Thời gian giao nhận hàng: từ 20 – 25/12/2015

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 16/11/2015.
Trân trọng thông báo./.