SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu mua phần mềm bản quyền Microsoft OfficeStd 2013 (01/06/2015)

Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua phần mềm bản quyền Microsoft OfficeStd 2013. Các đơn vị có nhu cầu khảo sát và cung cấp phần mềm xin liên hệ:

Chị Bích - Chuyên viên Văn phòng
Mobile: 0982 237 276 - Email: nguyenthibich@pv-power.vn


Thời hạn trước ngày 15/06/2015