SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu mua phần mềm bản quyền và mua canô chạy sông (16/07/2015)

Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu:

- Mua phần mềm bản quyền cho Công ty Điện lực Dầu khí Cà Màu.

- Mua canô chạy sông cho Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.

Các đơn vị có nhu cầu cung cấp phần mềm hoặc canô chạy sông xin liên hệ:

Chị Bích - Chuyên viên Văn phòng
Mobile: 0982 237 276 - Email: nguyenthibich@pv-power.vn