SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu sản xuất danh bạ 2015 của PV Power (29/05/2015)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu sản xuất cuốn danh bạ 2015.
Mô tả chi tiết:

- Khổ: 14.5cm x 20.5cm

- Bìa 4 màu, giấy couche 300gsm, cán mờ

- Ruột: couche matt, 4 màu, giấy 80 gsm, 90 trang ruột

- Gáy keo nhiệt.

Số lượng dự kiến: 1.000 cuốn.
Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 03/6/2015.
Trân trọng thông báo./.