SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thực hiện bản tin Nội bộ cho năm 2015 (25/02/2015)

Hiện nay , Tổng Công ty Điện lực Dầu khíViệt Namđang có nhu cầu thực hiện bản tin Nội bộ cho năm 2015.

Quy cách sản phẩm: Khổ A4; 32 trang/sốđịnh kỳ (3 tháng); Trang bìa giấy couche 200gms. Ruột trên giấy couche 150gms. In màu, gáy keo nhiệt.

Số lượng: 1.000 cuốn/số;

Đề nghị các đơn vị có khả năng thiết kế và biên tập Bản tin liên hệ để biết chi tiết:

        - Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

        -  Tầng 8,9 Tòa nhà Viện Dầu khí.

         - Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời hạn nhận đề xuất và báo giá: Ngày 10/03/2015