SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thuê cây cảnh trang trí Văn phòng nhân dịp Tết Nguyên đán (07/01/2021)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê cây cảnh trang trí Văn phòng nhân dịp Tết Nguyên đán với các nội dung sau:

Thời gian thuê dự kiến: 27/01/2021 – 26/02/2021

Đề nghị các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi thư đề xuất, chào giá về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 14/01/2021.

Trân trọng thông báo./.