SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thuê dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (11/05/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) có nhu cầu thuê tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, bao gồm soát xét báo cáo tài chính riêng/báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính riêng/báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

Kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến việc nêu trên gửi báo giá đến địa chỉ: Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán – PV Power, tầng 8, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trước 12h00 ngày 28/5/2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ địa chỉ email: quachthihonglien@pvpower.vn hoặc số điện thoại  024 22210288 (Máy lẻ 6630).