SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP có nhu cầu thuê xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (29/01/2021)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP có nhu cầu thuê xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với các nội dung chi tiết như sau:

     Chủng loại: xe ô tô Toyota Camry 2.0E loại 5 chỗ

     Xe ô tô không kèm lái xe.

     Thuê xe tháng đã bao gồm thuế VAT. Số km chạy giới hạn trong tháng là 3.000km/tháng. Đã bao gồm: chi phí nhiên liệu, sửa chữa/bảo dưỡng, bảo hiểm các loại.

     Thời gian thuê: 24 tháng.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP trước ngày 03/02/2021.
Trân trọng thông báo./.