SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu Tổ chức các khóa đào tạo: Ứng cứu và xử lý sự cố An toàn thông tin; Nâng cao nhận thức An toàn thông tin. (10/01/2020)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức các khóa đào tạo: Ứng cứu và xử lý sự cố An toàn thông tin; Nâng cao nhận thức An toàn thông tin, cụ thể:

I. Khóa đào tạo Ứng cứu và xử lý sự cố An toàn thông tin

1. Thời gian, thời lượng, địa điểm thực hiện đào tạo

– Thời lượng, thời gian: 02 ngày, dự kiến bắt đầu trong tháng 02 năm 2020.

– Địa điểm tổ chức đào tạo: Tại Trụ sở chi nhánh Tổng công ty – Công ty
Điện lực Dầu khí Cà Mau.

– Số lượng học viên: 31 người.

2. Nội dung chương trình đào tạo:

2.1. Phổ biến nhận thức chung và các quy định của pháp luật về An toàn thông tin và An ninh mạng.

– Phổ biến tình hình, diễn biến và các nguy cơ mất An toàn thông tin và An ninh mạng hiện nay;

– Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của pháp luật và An toàn thông tin và An ninh mạng;

– Hướng dẫn nhận biết các tình huống mất An toàn thông tin, An ninh mạng và biện pháp phòng chống cơ bản tại doanh nghiệp.

2.2. Đào tạo, hướng dẫn, tổ chức diễn tập, ứng phó sự cố mất An toàn thông tin riêng cho các thành viên chuyên môn của Tổ mạng lưới

– Đưa ra các kịch bản diễn tập ứng cứu sự cố, các tình huống tấn công cụ thể, phổ biến thường gặp;

– Giới thiệu các công cụ phân tích và  đánh giá đối với sự cố kịch bản nêu trên;

– Tiến hành phân tích điều tra sự cố  đối với kịch bản nêu trên;

– Cách thức ứng cứu và xử lý đối với sự cố;

– Cách thức phòng chống sự cố cơ bản.

II. Khóa đào tạo Nâng cao nhận thức An toàn thông tin

1. Thời gian, thời lượng, địa điểm thực hiện đào tạo

– Thời lượng, thời gian: 01 ngày, dự kiến bắt đầu vào tháng 02 năm 2020.

– Địa điểm: Tại phòng học Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Số lượng học viên dự kiến: 39 người.

2. Nội dung chương trình đào tạo:

– Phổ biến tình hình, diễn biến và các nguy cơ mất An toàn thông tin và
An ninh mạng hiện nay;

– Phổ biến các quy định của pháp luật về An toàn thông tin và An ninh mạng;

– Hướng dẫn nhận biết các tình huống mất An toàn thông tin, An ninh mạng và biện pháp phòng chống cơ bản tại doanh nghiệp.

Các đơn vị có chức năng đào tạo có nhu cầu cung cấp dịch vụ gửi nội dung đề xuất, báo giá các khóa đào tạo về Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội trước ngày 17/01/2020.