SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (15/07/2019)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu” cho CBCNV Tổng công ty, cụ thể:

  1. Thành phần tham gia:

CBCNV các Ban/Văn phòng Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – CTCP.

Số lượng học viên dự kiến: 68 người. Dự kiến tổ chức 01 lớp học.

  1. Thời gian & địa điểm đào tạo dự kiến:

– Thời lượng, thời gian: Học 02 ngày; dự kiến triển khai tổ chức vào Quý III/2019.

– Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP tại Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

  1. Nội dung huấn luyện:

– Hệ thống, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới về đấu thầu;

– Giảng viên chia sẻ kinh nghiệm thực tế, hướng dẫn, tư vấn, giải đáp và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các học viên trong quá trình triển khai công việc;

– Nội dung chương trình đào tạo chi tiết theo khung chương trình quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Kết thúc khóa học, học viên tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu theo quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  1. Yêu cầu đối với Đơn vị đào tạo:

Đơn vị được lựa chọn triển khai chương trình đào tạo phải là đơn vị được Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận là đơn vị được phép đào tạo cấp chứng chỉ về đấu thầu.

  1. Yêu cầu đối với Giảng viên:

Được Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận là giảng viên về đấu thầu và có tên được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Giảng viên tham gia giảng dạy có trình độ sư phạm, kiến thức chuyên sâu và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy các khóa học về pháp luật đấu thầu cho các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp… và tham gia soạn thảo Luật và các văn bản quy phạm pháp Luật liên quan tới công tác đấu thầu.

(Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

– Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

– Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).

          Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị đào tạo” về Tổng công ty trước ngày 22/7/2019./.