SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Hợp đồng thương mại quốc tế và Incoterms” dành cho cán bộ chuyên môn tại Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – CTCP (25/05/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Hợp đồng thương mại quốc tế và Incoterms” dành cho cán bộ chuyên môn tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, cụ thể:
  1. Dự kiến thành phần tham gia khóa học:
Cán bộ chuyên môn tại các Ban Kiểm soát nội bộ, Ban Tài chính Kế toán, Ban Kinh tế Kế hoạch, Ban Thương mại, Ban Pháp chế, Ban Kỹ thuật và Ban Đầu tư - Xây dựng Tổng công ty; Lãnh đạo đơn vị, Trưởng phòng, Phó phòng hoặc chuyên viên tại các Phòng chuyên môn có liên quan tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.Dự kiến tổ chức 02 khóa học, mỗi khóa 25 - 30 người.
  1. Thời gian & hình thức, địa điểm đào tạo:
* Thời lượng, thời gian: 02 khóa, 02 ngày/01 khóa, dự kiến tổ chức đào tạo trong tháng 6/2022 hoặc tháng 7/2022.* Địa điểm đào tạo: Tại Hà Nội (Do đơn vị đào tạo đề xuất địa điểm).
  1. Dự kiến nội dung chương trình đào tạo:
- Phần 1: Hợp đồng thương mại quốc tế (Tổng quan về Hợp đồng thương mại quốc tế; Các văn bản quy phạm pháp luật về Hợp đồng thương mại quốc tế; Nội dung, các điều khoản của Hợp đồng thương mại quốc tế; Quy trình và các lưu ý khi thực hiện Hợp đồng thương mại quốc tế...);- Phần 2: Quy tắc trong thương mại quốc tế - Incoterms 2020 (Tổng quan về Incoterms; Vai trò của Incoterms đối với hoạt động thương mại quốc tế; Nội dung Incoterms 2020; Những lưu ý khi sử dụng Incoterms 2020...).- Thảo luận và liên hệ thực tiễn tại PV Power.
  1. Yêu cầu đối với Đơn vị đào tạo:
Đơn vị được lựa chọn triển khai chương trình đào tạo phải là đơn vị có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
  1. Yêu cầu đối với Giảng viên:
Là chuyên gia về Luật, có trình độ sư phạm, kiến thức chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm tư vấn, giảng dạy chương trình đào tạo “Hợp đồng thương mại quốc tế và Incoterms” cho các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp…(Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:- Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).          Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị đào tạo” về Tổng công ty trước ngày 31/5/2022./.