SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu Tổ chức chương trình đào tạo “Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật Nhà máy điện khí” (25/09/2015)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa “Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật Nhà máy điện khí”, cụ thể:
* Đối tượng: Các cán bộ quản lý kỹ thuật,  kỹ sư vận hành sửa chữa bảo dưỡng trong Nhà máy điện (nằm trong Đề án đào tạo chuyên sâu định hướng phát triển chuyên gia lĩnh vực O&M Nhà máy điện giai đoạn 2014-2017 của PV Power).
* Thời gian đào tạo dự kiến: Bắt đầu tháng 11/2015.
* Địa điểm đào tạo: Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch và Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau.
* Nội dung chương trình đào tạo:
- Tuabin hơi.
- Lò hơi (lò thu hồi nhiệt).
- Máy phát điện.
- Hệ thống sân trạm.
- Hệ thống xử lý nước.
- Tuabin khí.
- Hệ thống cấp khí, dầu.
- Nhà lọc gió.
          Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:
- Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi báo giá, đề xuất về Tổng Công ty trước ngày 09/10/2015.