SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu Tổ chức khóa đào tạo Ăn mòn và kiểm soát ăn mòn vật liệu (27/06/2017)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa đào tạo Ăn mòn và kiểm soát ăn mòn vật liệu, cụ thể:

  1. Đối tượng đào tạo:

- Các cán bộ kỹ thuật, kỹ sư làm việc trong lĩnh vực chống ăn mòn của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên/trực thuộc.

- Số lượng dự kiến: 25 học viên.

  1. Thời lượng, thời gian dự kiến:

- Thời lượng khóa học dự kiến: 03 ngày/khóa học.

- Thời gian, địa điểm: Bắt đầu trong tháng 9/2017, tại Hà Nội.

  1. Nội dung chương trình đào tạo:

Phần I: Các kiến thức cơ bản về ăn mòn kim loại

- Một số khái niệm cơ bản.

- Nguyên nhân gây ăn mòn kim loại.

- Các dạng ăn mòn vật liệu.

Phần II: Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn

- Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn trong phòng thí nghiệm.

- Các phương pháp theo dõi/đánh giá ăn mòn tại hiện trường.

Phần III: Phương pháp chống ăn mòn kim loại

- Các phương pháp bảo vệ chủ động.

- Bảo vệ chống ăn mòn bằng các lớp phủ bảo vệ.

- Bảo vệ chống ăn mòn bằng hóa phẩm.

- Bảo vệ catot (bảo vệ chống ăn mòn bằng anot hy sinh và bảo vệ chống ăn mòn bằng dòng điện cưỡng bức).

Phần IV: Các phương pháp theo dõi và kiểm soát ăn mòn kim loại

Phần V: Trao đổi, thảo luận, giải đáp các thắc mắc

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

- Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

- Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi báo giá, đề xuất về Tổng Công ty trước ngày 04/7/2017.