CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Nhu cầu Tổ chức khóa “Đào tạo chuyên sâu vận hành, xử lý bất thường và sự cố phần lò hơi, tuabin trong nhà máy nhiệt điện đốt than” (23/03/2015)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa “Đào tạo chuyên sâu vận hành, xử lý bất thường và sự cố phần lò hơi, tuabin trong nhà máy nhiệt điện đốt than”, cụ thể:

* Đối tượng: Các kỹ sư quản lý kỹ thuật và kỹ sư vận hành trong nhà máy nhiệt điện đốt than.

* Thời gian đào tạo dự kiến: Tháng 4/2015.

*  Địa điểm đào tạo: Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.

* Nội dung chương trình đào tạo:

- Phương pháp chung trong việc phân tích, đánh giá, chuẩn đoán, xử lý bất thường và sự cố trong nhà máy điện.

- Vận hành, xử lý bất thường và sự cố lò hơi đốt than.

- Vận hành, xử lý bất thường và xử lý sự cố tuabin hơi.

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

- Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

          - Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi báo giá, đề xuất về Tổng Công ty trước ngày 27/3/2015.