SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu Tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao về Rơ le bảo vệ điện; Kiểm tra, đánh giá hệ thống đồng bộ và Rơ le bảo vệ kỹ thuật số” (23/06/2017)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao về Rơ le bảo vệ điện; Kiểm tra, đánh giá hệ thống đồng bộ và Rơ le bảo vệ kỹ thuật số”, cụ thể:

* Đối tượng: Các kỹ sư quản lý kỹ thuật và kỹ sư vận hành, xử lý bất thường và sự cố trong Nhà máy điện (20 người).

* Thời gian đào tạo dự kiến: Trong Quý III năm 2017.

* Thời lượng: Đào tạo 05 ngày lý thuyết và 05 ngày thực hành.

* Địa điểm đào tạo: Tại Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch.

* Nội dung chương trình đào tạo:

– Đào tạo lý thuyết

+ Tổng hợp lý thuyết chuyên sâu về bảo vệ Rơ le và Rơ le kỹ thuật số.

+ Kết nối truy xuất Rơ le bằng máy tính.

+ Phân tích Phiếu chỉnh định & Bản ghi sự cố.

+ Ứng dụng phần mềm DIGSI trong hệ thống Rơ le bảo vệ.

– Đào tạo thực hành

+ Các quy định, nội dung về công tác thí nghiệm Rơ le bảo vệ.

+ Các bước chuẩn bị và dụng cụ chuyên dùng.

+ Thao tác kết nối giữa hợp bộ thí nghiệm với máy tính, với Rơ le.

+ Các bước kiểm tra và đánh giá.

+ Thực hành thí nghiệm thử các chức năng bảo vệ trong một số Rơ le bảo vệ điển hình của các phần tử hệ thống điện.

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

– Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

– Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa,
Cầu giấy, Hà Nội.

– Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi báo giá, đề xuất về Tổng Công ty trước ngày 28/6/2017.