SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu Tổ chức khoá huấn luyện về vệ sinh lao động và sơ cấp cứu cho người lao động (10/12/2014)Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa huấn luyện về vệ sinh lao động và sơ cấp cứu cho người lao động
Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, cụ thể:

* Đối tượng: CBCNV Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
Số lượng học viên dự kiến: 35 – 40 học viên/khóa học.

* Thời gian đào tạo dự kiến: 01 ngày, tháng 12/2014.

*  Địa điểm đào tạo: Trụ sở của đơn vị đào tạo.

   Đề nghị các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ tổ chức khóa huấn luyện trên gửi nội dung đề xuất về địa chỉ:
- Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.
- Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi báo giá, đề xuất về Tổng Công ty trước ngày 12/12/2014.