SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu trang bị bảo hộ lao động năm 2017 cho CBNV cơ quan Tổng Công ty (12/07/2017)

Để đảm bảo điều kiện an toàn cho các Đội PCCC cơ sở, Đội xung kích và cán bộ, chuyên viên thường xuyên đi thực tế giám sát công tác tiểu tu, trung tu, đại tu các nhà máy điện; kiểm tra tại các công trường, dự án. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu trang bị bảo hộ lao động năm 2017 cho CBNV cơ quan Tổng Công ty, cụ thể như sau:

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG
1 Giày da bảo hộ chống đinh, dầu mỡ đôi 56
2 Áo mưa 02 lớp bộ 56
3 Đèn pin nạp điện cái 12

Các đơn vị có khả năng cung cấp gửi báo giá về:

        Ban An toàn Sức khỏe Môi trường – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

        –  Tầng 8,9 Tòa nhà Viện Dầu khí, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời hạn nhận và báo giá: Trước ngày  25/7/2017

Trân trọng ./.