SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tư vấn an toàn thông tin. (31/12/2019)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần có nhu cầu tư vấn an toàn thông tin cho Tổng công ty và các nhà máy điện như sau:

I.     Nội dung, yêu cầu tư vấn:

Xuất phát từ nhu cầu tư vấn an toàn thông tin cho Tổng công ty và các nhà máy điện, Ban Kỹ thuật đã phối hợp các đơn vị xây dựng yêu cầu tư vấn cụ thể như sau:

1.     Mục đích tư vấn:

–     Hoàn thiện hồ sơ đăng ký, phương án đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin cấp độ 4 của PV Power để trình cơ quan Nhà nước thẩm định, thông qua theo các yêu cầu của Nghị định 85/2016/NĐ-CP.

–     Hoàn thiện hồ sơ đề xuất hệ thống thông tin cấp độ 3 để PV Power tự thẩm định, phê duyệt theo yêu cầu của Nghị định 85/2016/NĐ-CP.

–     Báo cáo hiện trạng và đề xuất phương án đảm bảo an toàn thông tin trong 3 năm tiếp theo bao gồm: hệ thống chính sách, quy trình hướng dẫn, kiến trúc kỹ thuật, giải pháp công nghệ, trang thiết bị.

–     Đề xuất mô hình tổ chức quản lý, thuê dịch vụ vận hành, bảo trì đảm bảo an toàn và ứng cứu sự cố thông tin.

2.  Phạm vi công việc tư vấn:

a.  Địa điểm thực hiện:

–     Cơ quan Tổng công ty: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

–     Trung tâm dữ liệu PV Power: Viettel IDC, Láng Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.

–     Nhà máy điện Cà Mau: Xã Khánh An- Huyện U Minh- Tỉnh Cà Mau.

–     Nhà máy điện Vũng Áng 1: Xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

–     Nhà máy điện Nhơn Trạch 1: Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

b.  Các hệ thống thông tin là đối tượng tư vấn:

–     Hệ thống thông tin điều khiển công nghiệp các nhà máy điện thuộc cấp độ 3 và 4 bao gồm: Hệ thống điều khiển phân tán (DCS), hệ thống điều khiển sân trạm, hệ thống giám sát điều độ (SCADA).

–     Hệ thống thông tin doanh nghiệp thuộc cấp độ 2-3 theo quy định bao gồm: Hệ thống mạng WAN/LAN, các phần mềm quản lý, hệ thống email, thị trường điện…

c.  Các công việc cần thực hiện và báo cáo:

–     Khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng, an ninh mạng các hệ thống thông tin bao gồm hệ thống mạng, máy chủ, các hệ thống điều khiển công nghiệp, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, chính sách an ninh bảo mật.

–     Thiết kế kiến trúc hạ tầng, hệ thống thiết bị, giải pháp bảo mật, an toàn thông tin cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định, tiêu chuẩn Quốc gia, tiêu chuẩn ngành và thông lệ quốc tế. Rà soát, đề xuất hoàn thiện các chính sách, quy định, hướng dẫn quản lý về an toàn thông tin.

–     Xây dựng mô hình tổ chức quản lý, thuê dịch vụ vận hành, bảo trì đảm bảo an toàn và ứng cứu sự cố thông tin.

–     Đề xuất kế hoạch kiểm tra, thẩm định, diễn tập an toàn thông tin định kỳ cho hệ thống thông tin.

–     Lập hồ sơ đánh giá để chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 và hỗ trợ PV Power làm việc với cơ quan Nhà nước thẩm định hồ sơ hệ thống thông tin theo cấp độ 4 theo quy định cho đến khi được thông qua.

3.  Yêu cầu năng lực tư vấn:

a.  Năng lực đơn vị tư vấn:

–     Là đơn vị được Cục An toàn thông tin – Bộ thông tin và truyền thông cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;

–     Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

–     Có giấy phép kinh doanh ngành nghề dịch vụ Tư vấn an toàn thông tin mạng;

–     Có chứng chỉ An toàn bảo mật thông tin ISO 27001:2013;

–     Có tối thiểu 02 hợp đồng đã hoàn thành về tư vấn an toàn thông tin trong đó ít nhất 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu bằng 80% giá trị gói thầu này.

b.  Nhân sự tư vấn:

Đề nghị các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến việc nêu trên gửi báo giá đến Ban Thương mại – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 14h00 ngày 06/01/2020.

– Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ địa chỉ email như sau: daothithanhthuy@pvpower.vn. Số điện thoại  024 22210288 (6737).